Sơ đồ thiết kế chung cư CT Number One tầng 4 - 22

Sơ đồ thiết kế mặt bằng căn hộ chung cư CT Number One tầng 4 - 22 thuộc tòa A2 B2.
sơ đồ thiết kế chung cư ct number one


sơ đồ thiết kế chung cư ct number one

sơ đồ thiết kế chung cư ct number one

sơ đồ thiết kế chung cư ct number one

sơ đồ thiết kế chung cư ct number one

sơ đồ thiết kế chung cư ct number one

sơ đồ thiết kế chung cư ct number one

sơ đồ thiết kế chung cư ct number one