Sơ đồ căn hộ Chung cư Đại Thanh

Sơ đồ căn hộ chung cư Đại Thanh


Mặt bằng các căn hộ tại CT10 B + C