Bảng giá các căn hộ Chung cư Đại Thanh

* Tòa CT8

- Các căn hộ 1 phòng ngủ: 42.15m, 45.53m, 54.71m
+ Giá gốc 12 triệu/m2, riêng căn góc 45.53m thì nhân hệ số góc là 1.03 nên có giá gốc là 12.36 triệu/m2

- Các căn hộ 2 phòng ngủ: 58.69m, 59.88m, 66.12m
+ Giá gốc 13 triệu/m2

* Tòa CT10

- Các căn hộ 1 phòng ngủ: 36.16m, 38.92m, 47.31m
+ Giá gốc 10 triệu/m2

- Các căn hộ 2 phòng ngủ: 55.77m, 59.90m
+ Giá gốc 13 triệu/m2, riêng căn góc 59.90m thì nhân hệ số góc là 1.03 nên có giá gốc là 13.39 triệu/m2

- Các căn hộ 3 phòng ngủ: 76.86m
+ Giá gốc 13 triệu/m2