Sơ đồ thiết kế mặt bằng Ruby 1 chung cư Goldmark City

Sơ đồ thiết kế các căn hộ tại tòa Ruby 1 chung cư Goldmark City

Sơ đồ mặt bằng thiết kế ruby 1 Goldmark City
Mặt bằng tầng điển hình tòa Ruby 1 Goldmark City

Sơ đồ mặt bằng Ruby 2 Goldmark City

Sơ đồ mặt bằng Ruby 2 Goldmark City

Sơ đồ mặt bằng Ruby 2 Goldmark City

Sơ đồ mặt bằng Ruby 2 Goldmark City

Sơ đồ mặt bằng Ruby 2 Goldmark City

Sơ đồ mặt bằng Ruby 2 Goldmark City

Sơ đồ mặt bằng Ruby 2 Goldmark City


Xem thông tin dự án tại đây: Chung cư Goldmark City


Tags: thiết kế, bản vẽ căn hộ r1, sơ đồ mặt bằng tòa 101 goldmark city, bản cad ruby 1 goldmark city