Bảng giá bán chung cư HH4 Linh Đàm tòa A

Chi tiết bảng giá bán căn hộ HH4A Linh Đàm, quý khách hàng lưu ý hãy liên hệ trực tiếp để lựa chọn và đàm phán được mức giá chênh tốt nhất:
Ms. Hương Giang: 0902.105.255 __ 01678.643.436


Tòa nhàTầngPhòngDiện tích (m2)Hướng Ban côngHướng CửaGiá gốc (Tr/m2)Chênh lệch (Tr/căn)Tổng tiền 
HH4A11276.27Tây Bắc Đông Nam15.9651801397.65055
HH4A23276.27Tây Bắc Đông Nam14.9351851324.09245
HH4A30276.27Tây Bắc Đông Nam14.4201551254.8134
0
HH4A4467.04Tây BắcĐông Nam15.0001351140.6
HH4A15467.04Tây BắcĐông Nam15.5001401179.12
HH4A19467.04Tây BắcĐông Nam15.0001451150.6
HH4A25467.04Tây BắcĐông Nam14.5001501122.08
HH4A34467.04Tây BắcĐông Nam14.0001201058.56
HH4Apent445.68Tây BắcĐông Nam14.00070709.52
0
HH4A7665.52Tây BắcĐông Nam15.5001301145.56
HH4A14665.52Tây BắcĐông Nam15.5001351150.56
HH4A20665.52Tây BắcĐông Nam15.0001401122.8
HH4A28665.52Tây BắcĐông Nam14.5001451095.04
HH4Apent644.64Tây BắcĐông Nam14.00070694.96
0
HH4A16865.52Tây BắcĐông Nam15.5001401155.56
HH4A19865.52Tây BắcĐông Nam15.0001551137.8
HH4A26865.52Tây BắcĐông Nam14.5001501100.04
HH4A32865.52Tây BắcĐông Nam14.0001301047.28
HH4Apent844.64Tây BắcĐông Nam14.00070694.96
HH4A51067.04Tây BắcĐông Nam15.5001351174.12
HH4A111067.04Tây BắcĐông Nam15.5001401179.12
HH4A231067.04Tây BắcĐông Nam14.5001501122.08
HH4A331067.04Tây BắcĐông Nam14.0001251063.56
HH4A31276.27Tây Bắc Đông Nam15.4501801358.3715
HH4A161276.27Tây Bắc Đông Nam15.9651801397.65055
HH4A201276.27Tây Bắc Đông Nam15.4501901368.3715
HH4A261276.27Tây Bắc Đông Nam14.9351801319.09245
HH4A321276.27Tây Bắc Đông Nam14.4201701269.8134
HH4Apent1242.33Tây Bắc Đông Nam14.420270880.3986
0
HH4A121461.09Đông BắcTây Bắc15.5001651111.895
HH4A201461.09Đông BắcTây Bắc14.0001701025.26
HH4A271461.09Đông BắcTây Bắc14.0001551010.26
HH4A321461.09Đông BắcTây Bắc14.0001501005.26
0
HH4A111645.88Đông BắcTây Bắc15.50060771.14
HH4A191645.88Đông BắcTây Bắc15.00065753.2
HH4A251645.88Đông BắcTây Bắc14.50060725.26
HH4A311645.88Đông BắcTây Bắc14.00050692.32
0
HH4A101845.88Đông BắcĐông Nam15.50065776.14
HH4A161845.88Đông BắcĐông Nam15.50060771.14
HH4A191845.88Đông BắcĐông Nam15.00075763.2
HH4A271845.88Đông BắcĐông Nam14.00055697.32
0
HH4A32061.09Đông BắcĐông Nam15.0001501066.35
HH4A72061.09Đông BắcĐông Nam15.5001601106.895
HH4A252061.09Đông BắcĐông Nam14.5001651050.805
HH4A322061.09Đông BắcĐông Nam14.000140995.26
0
HH4A22276.36Đông Nam Tây Bắc15.4501651344.762
HH4A152276.27Đông Nam Tây Bắc15.9651701387.65055
HH4A262276.27Đông NamTây Bắc14.9351801319.09245
HH4A322276.27Đông Nam Tây Bắc14.4201651264.8134
0
HH4A72467.04Đông NamTây Bắc15.5001501189.12
HH4A112467.04Đông NamTây Bắc15.5001551194.12
HH4A192467.04Đông NamTây Bắc15.0001651170.6
HH4A262467.04Đông NamTây Bắc14.5001601132.08
HH4A342467.04Đông NamTây Bắc14.0001301068.56
0
HH4A162665.52Đông NamTây Bắc15.5001101125.56
HH4A202665.52Đông NamTây Bắc15.0001451127.8
HH4A272665.52Đông NamTây Bắc14.5001401090.04
HH4A322665.52Đông NamTây Bắc14.0001201037.28
0
HH4A92865.52Đông NamTây Bắc15.5001401155.56
HH4A152865.52Đông NamTây Bắc15.5001351150.56
HH4A192865.52Đông NamTây Bắc15.0001501132.8
HH4A282865.52Đông NamTây Bắc14.5001451095.04
0
HH4A63067.04Đông NamTây Bắc15.5001401179.12
HH4A203067.04Đông NamTây Bắc15.0001601165.6
HH4A263067.04Đông NamTây Bắc14.5001551127.08
HH4A323067.04Đông NamTây Bắc14.0001451083.56
HH4Apent3045.68Đông NamTây Bắc14.000150789.52
0
HH4A53275.24Đông NamTây Bắc15.0001301258.6
HH4A113276.27Đông Nam Tây Bắc15.9651851402.65055
HH4A12A3276.27Đông Nam Tây Bắc15.4501751353.3715
HH4A203276.27Đông Nam Tây Bắc15.4501601338.3715
HH4A283276.27Đông Nam Tây Bắc14.9351651304.09245
HH4A343276.27Đông Nam Tây Bắc14.4201701269.8134
HH4Apent3242.33Đông Nam Tây Bắc14.0004501042.62
0
HH4A53458.87Đông NamĐông Bắc15.9651451084.85955
HH4A153461.09Tây NamĐông Nam15.9651501125.30185
HH4A283461.09Tây NamĐông Nam14.5001551040.805
HH4A323461.09Tây NamĐông Nam14.000135990.26
HH4Apent3443.28Tây NamĐông Nam14.000145750.92
0
HH4A123645.88Tây NamĐông Nam15.50055766.14
HH4A203645.88Tây NamĐông Nam15.00060748.2
HH4A253645.88Tây NamĐông Nam14.50065730.26
HH4A323645.88Tây NamĐông Nam14.00055697.32
HH4Apent3645.88Tây NamĐông Nam14.00015657.32
0
HH4A53853.56Tây BắcĐông Nam15.500100930.18
HH4A153845.88Tây NamTây Bắc15.50065776.14
HH4A193845.88Tây NamTây Bắc15.00070758.2
HH4A333845.88Tây NamTây Bắc14.00050692.32
0
HH4A74061.09Tây NamTây Bắc15.5001451091.895
HH4A144061.09Tây NamTây Bắc15.5001451091.895
HH4A254061.09Tây NamTây Bắc14.5001501035.805
HH4A314061.09Tây NamTây Bắc14.000140995.26
0
HH4A44245.99Tây NamĐông Nam15.00035724.85

Quý khách hàng lưu ý hãy liên hệ trực tiếp để lựa chọn và đàm phán được mức giá chênh tốt nhất:
Ms. Hương Giang: 0902.105.255 __ 01678.643.436

Thông tin tổng quan dự án:
>> Chung cư HH4 Linh Đàm

Tags: giá bán căn hộ hh4 linh đàm, bảng giá tòa hh4a, giá chênh tòa hh4a linh đàm, chung cư hh4a linh đàm chênh thấp