Sơ đồ thiết kế mặt bằng tòa Ruby 103 Goldmark City

Sơ đồ thiết kế chi tiết các căn hộ tại tòa Ruby 103 Chung cư Goldmark City.

Sơ đồ mặt bằng chung cư Goldmark City

Sơ đồ mặt bằng tòa 103 Goldmark City

Sơ đồ mặt bằng tòa 103 Goldmark City

Sơ đồ mặt bằng tòa 103 Goldmark City

Sơ đồ mặt bằng tòa 103 Goldmark City

Sơ đồ mặt bằng tòa 103 Goldmark City

Sơ đồ mặt bằng tòa 103 Goldmark City

Sơ đồ mặt bằng tòa 103 Goldmark City

Sơ đồ mặt bằng tòa 103 Goldmark City

Sơ đồ mặt bằng tòa 103 Goldmark City

> Thông tin dự án: Chung cư Goldmark City

Hotline phòng dự án: 0904.574.599 __ 0967.914.266

Tags: sơ đồ thiết kế, bản vẽ căn hộ Goldmark City, sơ đồ chi tiết dự án goldmark city