Phong thủy nội thất - Tâm linh hay khoa học?

Phong thủy là khái niệm phổ biến và thường được áp dụng trong cách bài trí nhà cửa. Nhưng để hiểu về rõ khái niệm này và áp dụng như thế nào cho đúng thì không phải ai cũng có câu trả lời chính xác.

Chính vì chưa tường tận về phong thủy mà cũng có nhiều người vẫn cho rằng phong thủy chỉ là chuyện mê tín. Vậy phong thủy thuộc phạm trù khoa học hay tâm linh?