Giải pháp tài chính khi mua căn hộ chung cư Goldmark City

Dự án Goldmark City được Maritime Bank rót vốn trực tiếp và bảo lãnh nên những chính sách vay vốn của Maritime Bank dành khách cho khách hàng cũng rất đặc biệt.

1, Tỷ lệ cho vay
- Tối đa đến 70% nếu thế chấp bằng chính căn hộ.
- Tối đa đến 80% nếu thế chấp bằng TS bảo đảm khác.
- Tối đa đến 95% nếu có thêm TS bảo đảm khác.
2, Thời gian cho vay
- Tối đa đến 20 năm.
3, Lãi suất cho vay
- 4.99% năm đầu
hoặc 
- Cố định 7.99% năm đầu và 8.99% năm thứ 2.

4, Ân hạn trả gốc
- Vay tối đa 45%: ân hạn gốc 2 năm (trong đó 6 tháng đầu ân hạn 100% gốc, từ tháng thứ 7 ân hạn 50% nợ gốc) và tối đa đến khi bàn giao căn hộ.
- Vay tối đa 70%: ân hạn gốc 2 năm (trong đó 6 tháng đầu ân hạn 100% gốc, từ tháng thứ 7 ân hạn 50% nợ gốc) và tối đa đến khi bàn giao căn hộ nếu nguồn thu nhập thường xuyên chiếm tối thiểu 60% nguồn trả nợ.
- Các trường hợp khác không được ân hạn.
5, Trả nợ trước hạn
Đối với khách hàng vay ưu đãi LS 4.99% năm đầu:
- Trả vay trong năm đầu, phạt 1.5%.
- Trả vay trong năm thứ 2, 3, phạt 2%.
- Trả vay sau 3 năm, miễn phí phạt.
Đối với khách hàng vay ưu đãi LS 7.99% năm đầu và 8.99% năm thứ 2:
- Trả vay trong năm đầu, phạt 2%.
- Trả vay trong năm thứ 2, phạt 1.5%.
- Trả vay trong năm thứ 3, phạt 1%.
- Trả vay sau 3 năm, miễn phí phạt.
6, Thời gian phê duyệt hồ sơ
- 16h làm việc (2 ngày) kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

7, Khách hàng được tặng thẻ tín dụng tương đương 1% giá trị TSBĐ, tối đa 100 triệu đồng và được miễn phí thường niên năm đầu.

Tags: mua chung cư goldmark city, chung cư 136 hồ tùng mậu, bán chung cư hồ tùng mậu