Cam kết của Maritime Bank với Goldmark City

Chung cư Goldmark City được sự tài trợ vốn của Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam và được cam kết bảo lãnh tiến độ lẫn chịu phạt đối với khách hàng.

CAM KẾT
CỦANGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM
Kính gửi: Ông/bà …………………..
Chúng tôi, được biết rằng Ông/bà …………………. (sau đây gọi là “Khách hàng”) đã ký Hợp đồng

đặt mua số ……. ngày ……… với Công ty TNHH thương mại quảng cáo xây dựng địa ốc Việt Hân có
địa chỉ tại 55 Bis Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh và đăng ký kinh doanh
(hay đăng ký doanh nghiệp) số 0304683887do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư
thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 10/11/2006, thay đổi lần thứ 15 ngày 30/05/2014 (sau đây
gọi là “Chủ đầu tư” hoặc “Bên Bán”) để đăng ký mua căn hộ số …… tòa ……. thuộc Dự án Khu nhà
ở – văn phòng – dịch vụ tại 136 Hồ Tùng Mậu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội và hai bên có thể
ký Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư để mua căn hộ theo theo mẫu do Chủ đầu tư phát hànhphù hợp
với “Mẫu Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư” được ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BXD
ngày 20/02/2014 của Bộ Xây dựng(Sau đây gọi là “Hợp đồng mua bán”).
Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam – Sở Giao dịch có địa chỉ tại số 115 Trần Hưng
Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phốHà Nội (sau đây gọi là “Maritime Bank”) cam kết
về trách nhiệmgiải quyết các nghĩa vụ của Chủ đầu tư đối với Khách hàng theo quy định tại Hợp đồng
đặt mua và Hợp đồng mua bán trong trường hợp Chủ đầu tư không thực hiện nghĩa vụ giao nhà cho
Khách hàng như quy định tại Hợp đồng đặt mua và Hợp đồng mua bán.
Cam kết này được duy trì đến hết 16h00 của ngày 15/10/2017.
Cam kết này sẽ chấm dứt sớm khi (i) Chủ đầu tư đã thực hiện bàn giao nhà cho Khách hàng; (ii) Chủ
đầu tư đã thực hiện xong các trách nhiệm của Chủ đầu tư đối với Khách hàng; hoặc (iii) Maritime
Bank đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo Cam kết này, tùy theo trường hợp nào đến trước ngày
15/10/2017.
Bất cứ yêu cầu Maritime Bank thực hiện nào cùng toàn bộ hồ sơ chứng minh đi kèm phải được xuất
trình đầy đủ trước 16h00 ngày 15/10/2017 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam –
Sở Giao dịch có địa chỉ tại 115 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phốHà
Nội. Cam kết này được phát hành duy nhất một bản chính bằng Tiếng Việt cho Khách hàng
Khách hàng được quyền chuyển giao Cam kết này cho bên thứ ba khi Khách hàng chuyển nhượng
Hợp đồng đặt mua hoặc Hợp đồng mua bán cho bên thứ ba đó. Việc chuyển giao cam kết này cho
bên thứ ba chỉ có hiệu lực khi thông tin của bên nhận chuyển giao Cam kết được ghi ở phần Chuyển
Giao Cam Kết dưới đây có sự xác nhận của Chủ đầu tư.
Cam kết này gồm 02 (hai) trang và được điều chỉnh, giải thích theo pháp luật Việt Nam
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM
SỞ GIAO DỊCH