Ngân hàng nhà nước nới hạn, thêm đối tượng được vay mua nhà thu nhập thấp

NDĐT – Ngày 19-11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thông báo quyết định mới nâng thời gian cho vay hỗ trợ khách hàng thuê, mua nhà ở xã hội và thương mại từ 10 năm lên 15 năm.

Theo Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18-11-2014 của NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15-5-2015 quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở, NHNN quyết định nâng thời gian hỗ trợ đối với khách hàng là hộ gia đình, cá nhân mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và thuê, mua nhà ở thương mại từ 10 năm lên 15 năm.

NHNN cũng bổ sung ba đối tượng được thụ hưởng chương trình cho vay ưu đãi này. Các đối tượng bổ sung lần này gồm: Một, Khách hàng cá nhân mua nhà ở thương mại tại dự án phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị trên địa bàn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt có tổng giá trị hợp đồng mua bán (kể cả nhà và đất) không vượt quá 1,05 tỷ đồng (không khống chế về diện tích và đơn giá);

Hai, Khách hàng cá nhân tại đô thị đã có đất ở phù hợp với quy hoạch và đang gặp khó khăn về nhà ở nhưng chưa được Nhà nước hỗ trợ dưới mọi hình thức được vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà;

Ba, Hộ gia đình, cá nhân có phương án đầu tư, cải tạo hoặc xây mới nhà ở xã hội phù hợp với quy định của pháp luật để bán, cho thuê, cho thuê mua.

Ngoài ra, NHNN cũng bổ sung một số ngân hàng thương mại tham gia chương trình cho vay này.


Thông tư 32/2014/TT-NHNN có hiệu lực ngay từ ngày 25-11-2014 để đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân.

Chi tiết thông tư mới ban hành: 
http://sbv.gov.vn/portal/filedownload/upload/VBQPPL/32-2014-TT-NHNN.pdf

Tags: hỗ trợ mua nhà, vay vốn mua chung cư