Sơ đồ thiết kế chung cư CT Number One mới

Sơ đồ mới của dự án chung cư CT Number One, cụ thể đối với tầng 2, 3 và tầng 23 - 30 của Tòa A2, B2 và toàn bộ tòa A1 B1 sẽ có 11 căn/sàn.
Các căn hộ chi tiết như sau:
Diện tích: 
- 43m, 50m, 55m, 57m, 58m, 60m, 63m, 67m.

sơ đồ thiết kế mặt bằng chung cư ct number one
Căn 01 - 57m CT Number One
sơ đồ thiết kế mặt bằng chung cư ct number one
Căn 02 - 60m CT Number One

sơ đồ thiết kế mặt bằng chung cư ct number one
Căn 03 - 50m CT Number One

sơ đồ thiết kế mặt bằng chung cư ct number one
Căn 04 - 43m CT Number One
sơ đồ thiết kế mặt bằng chung cư ct number one
Căn 05 - 63m CT Number One
sơ đồ thiết kế mặt bằng chung cư ct number one
Căn 06 - 67m CT Number One
sơ đồ thiết kế mặt bằng chung cư ct number one
Căn 07 - 63m CT Number One
sơ đồ thiết kế mặt bằng chung cư ct number one
Căn 08 - 58m CT Number One

sơ đồ thiết kế mặt bằng chung cư ct number one
Căn 11 - 58m CT Number One
sơ đồ thiết kế mặt bằng chung cư ct number one
Căn 05 - 55m CT Number One
sơ đồ thiết kế mặt bằng chung cư ct number one
Căn 10 - 55m CT Number One

Hotline tư vấn dự án:
0904.574.599 __ 0967.914.266