Sơ đồ thiết kế mặt bằng chung cư HP Landmark Tower

Vị trí chung cư HP Landmark Tower
Vị trí đắc địa của chung cư HP Landmark Tower
Mặt bằng sàn HP Landmark Tower
Thiết kế mặt sàn HP Landmark Tower
Căn 90m HP Landmark Tower
Căn hộ 90m (thông thủy) HP Landmark Tower

Căn 72m HP Landmark Tower
Căn hộ 72m (thông thủy) HP landmark Tower

Căn 91m HP Landmark Tower
Căn hộ 91m (thông thủy) HP Landmark Tower

Căn 70m HP Landmark Tower
Căn hộ 70m (thông thủy) HP Landmark Tower

Căn 70m HP Landmark Tower


Thông tin thêm về dự án:
> Tổng quan chung cư HP Landmark Tower
> Tiến độ đóng tiền và bàn giao HP Landmark Tower
> Tiến độ xây dựng HP Landmark Tower

Tags: sơ đồ the pride ct3 , hp landmark tower hải phát, bản vẽ mặt cắt chung cư HP landmark, chung cư đường lê văn lương kéo dài