CHUNG CƯ ĐẠI THANH GIÁ BÁN CĂN 36M 38M 45M 55M 59M 66M 76M

Bán các căn hộ 36m, 38m, 42m, 45m, 47m, 55m, 59m, 66m, 76m tại chung cư Đại Thanh, các tòa CT8 & CT10.

* Căn hộ 36m2, 38m2, 47m2 CT10: giá gốc 10triệu/m2, chênh thương lượng
- Căn 36m2:
+ CT10B - Tầng 5 căn số 20
+ CT10C - Tầng 10 căn số 18
+ CT10B - Tầng 16 căn số 40
+ CT10B - Tầng 26 căn số 18 
- Căn 38m2:
+ CT10C - Tầng 8 căn số 26 - ban công ĐN
+ CT10B - Tầng 12 căn số 12 - ban công TB
+ CT10A - Tầng 18 căn số 06 - ban công TB
+ CT10B - Tầng 25 căn số 26 - ban công ĐN 

- Căn 47m2:
+ CT10A - Tầng 10 căn số 8 - ban công TB
+ CT10A - Tầng 14 căn số 10 - ban công TB
+ CT10A - Tầng 22 căn số 10 - ban công TB
+ CT10A - Tầng 27 căn số 12 - ban công TB

* Căn hộ 42m2, 45m2 CT8: giá gốc 12triệu/m2, chênh thương lượng
- Căn 42m2
+ CT8A - Tầng 15 căn số 26 - ban công ĐN
+ CT8B - Tầng 22 căn số 16 - ban công TB
+ CT8A - Tầng 25 căn số 26 - ban công ĐN
+ CT8C - Tầng 28 căn số 06 - ban công TB
- Căn 45m2
+ CT8B - Tầng 6 căn số 38 - ban công ĐN
+ CT8B - Tầng 9 căn số 38 - ban công ĐN
+ CT8A - Tầng 16 căn số 18 - ban công TB
+ CT8B - Tầng 29 căn số 24 - ban công ĐN

* Căn hộ 55m2, 59m2 CT10: giá gốc 13triệu/m2, chênh thương lượng
- Căn 55m2
+ CT10C - Tầng 18 căn số 16 - ban công TB
+ CT10C - Tầng 18 căn số 28 - ban công ĐN
+ CT10B - Tầng 21 căn số 06 - ban công TB
+ CT10B - Tầng 24 căn số 28 - ban công ĐN
+ CT10C - Tầng 26 căn số 32 - ban công ĐN
- Căn 59m2
+ CT10C- Tầng 6 căn số 24 - ban công ĐN
+ CT10B - Tầng 10 căn số 14 - ban công TB
+ CT10A - Tầng 20 căn số 26 - ban công ĐN
+ CT10B - Tầng 29 căn số 14 - ban công TB

* Căn hộ 66m2, CT8: giá gốc 13triệu, chênh thương lượng
+ CT8B - Tầng 7 căn số 14 - ban công TB
+ CT8A - Tầng 16 căn số 18 - ban công TB
+ CT8B - Tầng 22 căn số 28 - ban công ĐN
+ CT8C - Tầng 25 căn số 28 - ban công ĐN

* Căn hộ 76m2, CT10: giá gốc 13triệu, chênh thương lượng
+ CT10B - Tầng 12 căn số 34 - ban công ĐN
+ CT10B - Tầng 20 căn số 34 - ban công ĐN
+ CT10C - Tầng 25 căn số 34 - ban công ĐN

Việc lựa chọn căn hộ, hay đàm phán giá cả thường gặp khó khăn?
Quý khách hãy liên hệ ngay để được tư vấn tốt nhất:
MR TRUNG 0906.876.966 - 0973.401.148

Tham khảo: 
Chung cư Kim Văn Kim Lũ
Chung cư VP5 Linh Đàm