CHUNG CƯ ĐẠI THANH DIỆN TÍCH 55M 59M 66M 76M - HOTTT

Bán chung cư Đại Thanh diện tích 55m 59m 66m 76m - chính chủ, giá rẻ nhất. 
* Chung cư Đại Thanh CT10 Căn hộ 59,9m2 (căn góc) có các căn sau:
- Tòa CT10C, tầng 5 căn 526
- Tòa CT10C, tầng 9 căn 914
- Tòa CT10A, tầng 15 căn 1516
- Tòa CT10B, tầng 19 căn 19
36
- Tòa CT10C, tầng 23 căn 2302

>>> giá gốc các căn trên là: 13,39 triệu/m2 

Chung cư Đại Thanh CT10 Căn hộ 55,7m2 có các căn sau:
- Tòa CT10C,tầng 6 căn 618
- Tòa CT10B, tầng 5 căn 510
- Tòa CT10B, tầng 10 căn 1006
- Tòa CT10C, tầng 15 căn 1528
- Tòa CT10B, tầng 22 căn 2206
>>> giá gốc các căn trên là: 13 triệu/m2
* Chung cư Đại Thanh CT8 Căn 62,62m2 có các căn sau:
- Tòa CT8A, tầng 15 căn 1532
- Tòa CT8A, tầng 21 căn 2132

> Giá gốc: 13 triệu/m2

* Chung cư Đại Thanh CT8 căn hộ 59,88m có các căn sau:
- Tòa CT8B, tầng 6 căn 640
- Tòa CT8C, tầng 10 căn 1020
- Tòa CT8A, tầng 16 căn 1620
- Tòa CT8C, tầng 20 căn 2030
- Tòa CT8C, tầng 22 căn 2202
> Giá gốc các căn trên là: 13 triệu/m2

* Chung cư Đại Thanh CT8 Căn 66,12m2 có các căn sau:
- Tòa CT8B, tầng 7 căn 708
- Tòa CT8 A, tầng 16 căn 1608
- Tòa CT8C, tầng 22 căn 2228
> Giá gốc các căn trên là: 13 triệu/m2
* Chung cư Đại Thanh CT10 Căn 76,86m2 có các căn sau:
- Tòa CT10C, tầng 6 căn 604
- Tòa CT10B, tầng 15 căn 1534
- Tòa CT10C, tầng 22 căn 2234
- Tòa CT10B, tầng 20 căn 2004> Giá gốc các căn trên là: 13 triệu/m2
- Tòa CT10B, tầng 29 căn 2904, giá gốc: 11,5 triệu/m2-------------------------------------------
Mọi thông tin về dự án, căn hộ, giá cả thay đổi từng ngày. Vì vậy quý khách hãy liên hệ ngay để nhận những thông tin chính xác nhất, có lợi nhất.
Số điện thoại liên hệ: QUANG TRUNG - 0973.401.148 --- 0906.876.966
Các dự án khác: