BÁN CHUNG CƯ KIM VĂN KIM LŨ - RẺ NHẤT THỊ TRƯỜNG >

Bán chung cư Kim Văn Kim Lũ CT11 - CT12 - CT13. LH: 0973.401.148 -- 0906.876.966. 
-  Chung cư kim văn kim lũ CT11 căn hộ diện tích 59,85m2
Tầng 4 căn 402 và căn 420, giá gốc 14 triệu/m2
Tầng 5 căn 522 và tầng 6 căn 604, giá gốc 14,5 triệu/m2
Tầng 10 căn 1002 và tầng 11 căn 1120, giá gốc 14,5 triệu/m2
Tầng 18 căn 1804 và tầng 19 căn 1920, giá gốc 14 triệu/m2
Tầng 21 căn 2102 và tầng 23 căn 2322, giá gốc 13 triệu/m2
Tầng 26 căn 2604 và tầng 27 căn 2720, giá gốc 12,5 triệu/m2
Tầng 31 căn 3102 và tầng 33 căn 3320, giá gốc 12 triệu/m2
Tầng 36 căn 3602 và tầng 37 căn 3722giá gốc 11 triệu/m2 


- Chung cư kim văn kim lũ CT11 căn hộ diện tích 62,95m2
Tầng 3 căn 308 và tầng 4 căn 426giá gốc 14 triệu/m2
Tầng 6 căn 616 và tầng 8 căn 834, giá gốc 14,5 triệu/m2
Tầng 15 căn 1508 và tầng 16 căn 1634, giá gốc 14,5 triệu/m2
Tầng 18 căn 1816 và tầng 19 căn 1926, giá gốc 14 triệu/m2
Tầng 21 căn 2108 và tầng 22 căn 2226, giá gốc 13 triệu/m2
Tầng 26 căn 2608 và tầng 28 căn 2834giá gốc 12,5 triệu/m2
Tầng 31 căn 3108 và tầng 32 căn 3234giá gốc 12 triệu/m2
Tầng 36 căn 3616 và tầng 37 căn 3734, giá gốc 11 triệu/m2

- Chung cư kin văn kim lũ CT11 căn hộ diện tích 68,34m2 (lô góc)
Tầng 3 căn 306 và tầng 4 căn 424, giá gốc 14 triệu/m2
Tầng 5 căn 518 và căn tầng 6 căn 636, giá gốc 14,5 triệu/m2
Tầng 10 căn 1018 và tầng 12 căn 1236, giá gốc 14,5 triệu/m2
Tầng 15 căn 1506 và tầng 16 căn 1624, giá gốc 14,5 triệu/m2
Tầng 18 căn 1818 và tầng 19 căn 1936, giá gốc 14 triệu/m2
Tầng 21 căn 2106 và tầng 23 căn 2324, giá gốc 13 triệu/m2
Tầng 26 căn 2618 và tầng 27 căn 2736, giá gốc 12,5 triệu/m2
* Tầng 32 căn 3218 và tầng 33 căn 3336, giá gốc 12 triệu/m2
* Tầng 36 căn 3606 và tầng 37 căn 3724, giá gốc 11 triệu/m2

- Chung cư kim văn kim lũ CT11 căn hộ diện tích 77,16m2
* Tầng 3 căn 312 và tầng 4 căn 430, giá gốc 14 triệu/m2
* Tầng 6 căn 612 và tầng 8 căn 830, giá gốc 14,5 triệu/m2
* Tầng 12 căn 1212 và tầng 15 căn 1530, giá gốc 14,5 triệu/m2
* Tầng 18 căn 1812 và tầng 20 căn 2030, giá gốc 14 triệu/m2
* Tầng 21 căn 2112 và tầng 22 căn 2230, giá gốc 13 triệu/m2
* Tầng 27 căn 2712 và tầng 29 căn 2930, giá gốc 12,5 triệu/m2
* Tầng 32 căn 3230 và tầng 33 căn 3312, giá gốc 12 triệu/m2
* Tầng 37 căn 3712 và tầng 36 căn 3630, giá gốc 11 triệu/m2
--------------------------------------------
Quý khách quan tâm. Liên hệ: QUANG TRUNG  - 0973.401.148 -- 0906.876.966