Chung cư Đại Thanh giá rẻ, chênh thấp 0906.876.966


Chung cư Đại Thanh

Bán Chung cư Đại Thanh giá rẻ chênh thấp nhất thị trường, thuộc CT8 CT10, LH: 0973.401.148 hoặc 0906.876.966. 
Hiện nay chính chủ cần tiền nên muốn bán các căn hộ tại khu chung cư Đại Thanhvới nhiều loại diện tích, giá cả hợp lý, chênh thương lượng. 
Cụ thể:
Tòa CT10A
+ Tầng 6 căn 26 diện tích 59m2, góc ĐN – TN, 2 phòng ngủ, 2 WC, giá gốc 13triệu/m2
+ Tầng 24 căn 16 diện tích 59m2, góc TB – TN, 2 phòng ngủ, 2 WC, giá gốc 13triệu/m2
+ Tầng 30 căn 20, diện tích 36m2, cửa TB, 1 phòng ngủ, 1 WC, giá gốc 10triệu/m2

Tòa CT10B
+ Tầng 7 căn 44 diện tích 59m2, ban công ĐB (nhìn ra đường 70),  2 phòng ngủ, 2 WC, giá gốc 13tiệu/m2
+ Tầng 7 căn 34 diện tích 76m2, ban công ĐN, 3 phòng ngủ, 2 WC, giá gốc 13triệu/m2
+ Tầng 10 căn 12 diện tích 38m2, ban công TB, 1 phòng ngủ, 1 WC, giá gốc 10triệu/m2
+ Tâng 12 căn 02 diện tích 59m2, góc TB – ĐB, 2 phòng ngủ, 2 WC, giá gốc 13triệu/m2
+ Tầng 13 căn 32 diện tích 55m2, ban công ĐN, 2 phòng ngủ, 1 WC, giá gốc 13triệu/m2
+ Tầng 24 căn 30 diện tích 38m2, ban công ĐN, 1 phòng ngủ, 1 WC, giá gốc 10triệu/m2
+ Tầng 27 căn 22 diện tích 55m2, ban công TN, 2 phòng ngủ, 1 WC, giá gốc 13triệu/m2

Tòa CT10C
+ Tầng 7 căn 10 diện tích 55m2, ban công TB, 2 phòng ngủ, 1 WC, giá gốc 13triệu/m2
+ Tầng 9 căn 34 diện tích 76m2, ban công ĐN, 3 phòng ngủ, 2 WC, giá gốc 13triệu/m2
+ Tầng 14 căn 06 diện tích 55m2, ban công TB, 2 phòng ngủ, 1 WC, giá gốc 13triệu/m2
+ Tầng 17 căn 30 diện tích 38m2, ban công ĐN, 1 phòng ngủ, 1 WC, giá gốc 10triệu/m2
+ Tầng 20 căn 08 diện tích 38m2, ban công TB, 1 phòng ngủ, 1 WC, giá gốc 10triệu/m2
+ Tầng 20 căn 10 diện tích 55m2, ban công TB, 2 phòng ngủ, 1 WC, giá gốc 13triệu/m2
+ Tầng 23 căn 10 diện tích 55m2, ban công TB, 2 phòng ngủ, 1 WC, giá gốc 13triệu/m2
+ Tầng 28 căn 40 diện tích 36m2,  cửa ĐN, 1 phòng ngủ, 1 WC, giá gốc 10triệu/m2
+ Tầng 29 căn 04 diện tích 76m2, ban công TB, 3 phòng ngủ, 2 WC, giá gốc 13triệu/m2
+ Tầng 31 căn 42 diện tích 36m2, cửa TB, 1 phòng ngủ, 1 WC, giá gốc 10triệu/m2

Tòa CT8A
+ Tầng 7 căn 28 diện tích 66m2, ban công ĐN, 2 phòng ngủ, 2 WC giá gốc 13triệu/m2
+ Tầng 9 căn 16 diện tích 42m2, ban công TB, 1 phòng ngủ, 1 WC, giá gốc 12triệu/m2
+ Tâng 11 căn 24 diện tích 45m2, góc  ĐN – TN, 1 phòng ngủ, 1 WC, giá bán 15triệu/m2
+ Tâng 15 căn 02 diện tích 59m2, ban công ĐB (nhìn ra đường 70), 2 phòng ngủ, 2 WC, giá gốc 13triệu/m2
+ Tâng 22 căn 06 diện tích 42m2, ban công TB, 1 phòng ngủ, 1 WC, giá gốc 12triệu/m2
+ Tâng 25 căn 22 diện tích 59m2, ban công TN, 2 phòng ngủ, 2 WC, giá gốc 13triệu/m2

Tòa CT8B
+ Tâng 10 căn 08 diện tích 66m2, ban công TB, 2 phòng ngủ, 2 WC, giá gốc 13triệu/m2
+ Tâng 16 căn 28 diện tích 66m2, ban công ĐN, 2 phòng ngủ, 2 WC, giá gốc 13triệu/m2
+ Tâng 18 căn 06 diện tích 42m2, ban công TB, 1 phòng ngủ, 1 WC, giá gốc 12triệu/m2
+ Tâng 21 căn 22 diện tích  59m2, ban công TN, 2 phòng ngủ, 2 WC, giá gốc 13triệu/m2
+ Tầng 27 căn 16 diện tích 42m2, ban công TB, 1 phòng ngủ, 1 WC, giá gốc 12triệu/m2
+ Tâng 30 căn 06 diện tích 42m2, ban công TB, 1 phòng ngủ, 1 WC, giá gốc 12triệu/m2

Tòa CT8C
+ Tầng 15 căn 26 diện tích 42m2, ban công ĐN, 1 phòng ngủ, 1 WC, giá gốc12triệu/m2
+ Tầng 17 căn 16 diện tích 42m2, ban công TB, 1 phòng ngủ, 1 WC, giá gốc 12triệu/m2
+ Tầng 18 căn 10 diện tích 59m2, ban công TB, 2 phòng ngủ, 2 WC, giá gốc 13triệu/m2
+ Tâng 24 căn 16 diện tích 42m2, ban công TB, 1 phòng ngủ, 1 WC, giá gốc 12triệu/m2

Liên hệ: Mr Trung 0973.401.148 hoặc 0906.876.966

Quý khách có th tham kho thêm:
Chung cư VP5 Linh Đàm

Tags: chung cư Đại Thanh, chung cư giá rẻ, chung cư thương mại, CT8, CT10, chung cư đại thanh, chung cư giá rẻ, chung cu dai thanh, chung cu thuong mai, chung cư thương mại, bán chung cư đại thanh, ban chung cu dai thanh, chung cu gia re, ct8 dai thanh, ct10 thanh, c8 đại thanh, ct10 đại thanh, bán chung cư đại thanh, ban chung cu dai thanh, bán đại thanh, bán nhà giá rẻ, ban nha gia re, suat ngoai giao, suất ngoại giao, chung cư đại thanh suất ngoại giao, ct8 chung cư đại thanh, ct10 đại thanh, suất ưu đãi