Hà Nội sẽ hoàn thành đoạn Ngã tư Vọng - Tôn Thất Tùng trước Tết

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Quốc Hùng về dự án Đường Vành đai II (đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng).

Tôn Thất Tùng

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu UBND các quận Thanh Xuân, Đống Đa tiếp tục tăng cường các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB dự án; tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận với chủ trương thu hồi đất, GPMB xây dựng công trình công cộng, trả lời kiến nghị của các hộ dân, thuyết phục người dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng; khi đã hoàn chỉnh các thủ tục, nếu các hộ vẫn cố tình chây ỳ, không chấp hành thì áp dụng biện pháp cưỡng chế thực hiện quyết định hành chính theo quy định. 

UBND TP chấp thuận nguyên tắc việc chuyển đổi địa điểm tái định cư về Nam Trung Yên cho 04 hộ dân tổ 40 phường Khương Thượng khu vực cầu L5; Giao Sở Xây dựng bố trí quỹ nhà, báo cáo UBND TP.

Đối với các hộ dân đã có quyết định bán nhà của Thành phố về nhà CT1- Khu đô thị Định Công và các hộ dân tổ 43 phường Phương Mai dự kiến bốc thăm vào quỹ nhà tái định cư Bắc Linh Đàm, nếu tự nguyện nhận tiền và bàn giao mặt bằng ngay thì được chuyển đổi tái định cư về Nam Trung Yên và được áp dụng chính sách hỗ trợ tạm cư của Thành phố.

UBND thành phố yêu cầu Ban quản lý dự án trọng điểm tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu thi công tập trung nhân lực, thiết bị tổ chức thi công ngay những vị trí đã có mặt bằng, có mặt bằng đến đâu thi công ngay đến đó, đẩy nhanh tiến độ thi công, giám sát chặt chẽ để thi công đảm bảo chất lượng, giao thông an toàn, thông suốt, an toàn lao đọng, cấp nước, vệ sinh môi trường… hoàn thành đoạn tuyến từ Tôn Thất Tùng đến Ngã Tư Vọng trước Tết Nguyên đán 2016;

Thành phố cũng chấp thuận nguyên tắc ủy quyền cho Chủ đầu tư duyệt các thiết kế- dự toán các hạng mục điều chỉnh, bổ sung thuộc Dự án đường Vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng; các sở chuyên ngành: GTVT, Xây dựng…tổ chức thẩm định theo quy định, đề xuất việc ủy quyền, báo cáo UBND TP.

Cho phép Chủ đầu tư thực hiện di chuyển tạm một số công trình hạ tầng kỹ thuật: Điện, cấp nước, thông tin…để phù hợp với tiến độ GPMB thu hồi đất, biện pháp thi công và giao Chủ đầu tư thực hiện phê duyệt thiết kế  - dự toán.